วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

.ml

บทความนี้ใช้ชื่อที่ใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม
ml เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศมาลี เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2536


ไม่มีความคิดเห็น: