วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

มอเตอร์

มหาวิทยาลัยอาร์สดิจิตา (ArsDigita University - ADU) เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้การศึกษาอย่างเสรีออนไลน์ โดยเอกสารทั้งหมดสามารถใช้ได้ตามสัญญา Open Content License เปิดสอนเมื่อ กันยายน พ.ศ. 2543 ก่อตั้งโดยองค์กรอาร์สดิจิตา ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์แห่งหนึ่ง ซึ่งต่อมาถูกฟ้องล้มละลาย และ ฟิลิป กรีนสปัน ได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหารองค์กร มหาวิทยาลัยได้ปิดตัวลงเมื่อเดือนกรกฎาคม พ! .ศ. 2544
มหาวิทยาลัยอาร์สดิจิตาเปิดสอนฟรีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับเทียบเท่าปริญญาตรี โดยใช้ระยะเวลา 1 ปีในการเรียนจบการศึกษา โดยผู้สอนเป็นศิษย์เก่าจาก สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) และ สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย (CalTech) หลักสูตรการเรียนอ้างอิงตามการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์
ในปัจจุบันกลุ่มศิษย์เก่าที่ต้องการสานต่อเจตนารมณ์เดียวกัน ได้เปิดเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการเรียนได้ฟรี ตามเจตนาของผู้ก่อตั้งที่กล่าวไว้ว่า "..เพื่อมอบการศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ดี ให้กับผู้คนที่ไม่มีโอกาส"


ไม่มีความคิดเห็น: