วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

�

ก่อนคริสต์ศักราช (อังกฤษ: Before Christ (BC); ละติน: Ante Christum Natum) หมายถึงช่วงเวลาก่อนพระเยซูประสูติ เช่น 245 ปี ก่อน ค.ศ. หมายถึง 245 ปีก่อนพระเยซูประสูติ


ก่อนคริสต์ศักราช
เหตุการณ์ในช่วงก่อนคริสต์ศักราช

ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราช - 25 ธันวาคม (เวลาตามประเพณี) พระเยซูคริสต์ประสูติ โดยนักวิชาการบางคนกำหนดให้พระเยซูถือกำเนิดในคริสต์ศตวรรษที่ 1
ศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราช - พุทธศาสนา นิกายเถรวาท ได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศศรีลังกา

148 ปีก่อนคริสต์ศักราช - โรมยึดครองมาซีโดเนีย

ไม่มีความคิดเห็น: