วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ถนนพระรามที่ 6 (Thanon Rama VI) เป็นถนนสำคัญสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แยกจากถนนพระรามที่ 1 ที่สี่แยกพงษ์พระราม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน บริเวณใกล้วัดสามง่าม ข้ามคลองมหานาคเข้าสู่พื้นที่เขตราชเทวีที่แขวงถนนเพชรบุรี ตัดกับถนนเพชรบุรีที่สี่แยกอุรุพงษ์ ตัดกับทางรถไฟสายตะวันออกเข้าสู๋แขวงทุ่งพญาไท ตัดกับถนนศรีอยุธยาที่สี่แยกศรีอยุธยา ตัดกับถนนราชวิถีที่สี่แ! ยกตึกชัย ข้ามคลองสามเสนและเริ่มต้นเลียบคลองประปาในพื้นที่แขวงสามเสนใน (เขตพญาไท) ตัดกับถนนนครไชยศรีที่สามแยกโรงกรองน้ำ ตัดกับถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 และถนนพระรามที่ 6 ซอย 37 ที่สี่แยกพิบูลวัฒนา ตัดกับถนนประดิพัทธิ์ที่สี่แยกประดิพัทธิ์ จนถึงมุมถนนกำแพงเพชรเข้าย่านสินค้าพหลโยธิน
ถนนพระรามที่ 6 เดิมชื่อ "ถนนประทัดทอง" สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คำว่า "ประทัดทอง" นั้นจากชื่อเครื่องลายครามที่มีภาพต้นประทัดทอง ภายหลังเรียกเพี้ยนเป็นบรรทัดทอง
ครั้นมาถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อถนนประทัดทองตลอดทั้งสายเป็น "ถนนพระรามที่ 6" เพราะเป็นถนนที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงเป็นเส้นทางไปโรงกรองน้ำประปาสามเสน และต่อไปยังสะพานพระราม 6


ถนนพระรามที่
สถานที่สำคัญที่ถนนตัดผ่าน

โรงพยาบาลรามาธิบดี
กระทรวงการต่างประเทศ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โรงกรองน้ำสามเสน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ไม่มีความคิดเห็น: