วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

กรีนแบเรต์

Green Berets หน่วยรบพิเศษกรีนแบเรต์ หรือ US Army Special Forces ก่อตั้งขึ้นในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 สมาชิกของหน่ยถูกฝึกมาหรับหรับงานก่อวินาศกรรม กระโดดร่ม การปฏิบัตืงานทั้ง บกและทางน้ำ การปีนเขาและสกี ทว่าทหารหน่วยนี้เป็นที่รู้จักในช่วงสงครามเวียดนาม ระหว่าง พ.ศ. 2510-2515 เพราะฝึกหน่วยรบนอกแบบให้กองทัพเวียดนามได้ต่อสู้กับการรบแบบกอง โจร โดยใช้กลยุทธ์ในแบบฉบับ "setting a thief to catc! h a thief" เมื่อสงครามเวียดนามสิ้นสุดลง กรีนแบเรต์ไม่ได้รับความนิยมนักในระบบกองทัพบก สหรัฐฯ แต่ต่อมาก็ตระหนักว่า กองกำลังแบบนี้มีความสำคัญต่อกองทัพสมัยใหม่ สมาชิกของกรีนแบเรต์เป็นอาสาสมัคร ต้องมีความสามารถทางโดดร่ม ผ่านโปรแกรม การฝึกที่เข้มข้นยาวนานประมาณ 44-62 สัปดาห์ คัดผู้ที่ไม่เหมาะสมออกไป และทหารทุกคน ต้องมีทักษะทางด้านต่อสู้ไหวพริบ และความฉล�! ��ด การให้อาวุธพิเศษ การติ ดต่อสื่อสารหรือ ความชำนาญในการใช้ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มของกรีนแบเรต์ จะมีตรารูปโล่เป็นสีต่างๆ ติดอยู่บนหมวก

ไม่มีความคิดเห็น: