วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

การขับถ่าย

การขับถ่าย เป็นกระบวนการทาง ชีววิทยา ที่สิ่งมีชีวิตแยกของเสียออกจากร่างกายของมัน ของเสียจะถูกกำจัดออกจากร่างกายโดยการกำจัด (elimination) ตัวอย่างในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กระบวนการขับถ่ายคือ การทำให้เกิด ปัสสาวะ โดย ไต และการทำให้เกิด คาร์บอน ไดออกไซด์ โดย ปอด
ของเสียจะถูกกำจัดโดย การปัสสาวะ และ การหายใจ ฮอร์โมนที่ควบคุมการขับถ่ายจะอยู่ใน ดิสตัล ทิวบูล (distal tubules) ของไตโดยการสั่งการของ ไฮโปทาลามัส (hypothalmus)
การขับเหงื่อ (Perspiration) เป็นกระบวนการขับถ่ายอีกอย่างหนึ่งที่จะจำกัดเกลือและน้ำออกจากร่างกาย ถึงแม้ว่างานหลักจะทำเพื่อระบายความร้อนก็ตาม เป็นการเข้าใจผิดที่ว่า อุจจาระ เป็นส่วนหนึ่งของการขับถ่าย เพราะว่ามันไม่เหมือนปัสสาวะที่แยกออกจากกระแสเลือด และ อุจจาระ ไม่ได้อยู่ในส่วนของกระบวนการการเผาผลาญ
ใน แมลง ระบบที่เกี่ยวข้องกับ มัลพิเจียน ทิวบูล ที่ใช้ในการขับถ่ายของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญ ของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญ จะเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ในทิวบูลและลำไส้เล็กตามลำดับ ดังนั้นอุจจาระของแมลงจึงมีของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญจึงเรียกว่าเป็นการขับถ่ายได้


ไม่มีความคิดเห็น: