วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

JEdit

jEdit เป็น text editor สำหรับโปรแกรมเมอร์ เผยแพร่ในลิขสิทธิ์ GNU General Public License jEdit เขียนขึ้นด้วย ภาษาจาวา มี plug-ins มากมายสำหรับเพิ่มความสามารถในหลายๆส่วน รองรับ Syntax highlighting มากกว่า 130 รูปแบบ (สามารถเพิ่มแบบใหม่ๆได้ด้วยตัวเองผ่านไฟล์ XML). jEdit รองรับ UTF-8 และ encoding อื่นๆด้วย
jEdit นั้นมีความสามารถในการปรับแต่งสูงด้วย macros เขียนใน BeanShell, Jython, JavaScript และภาษาสคริปต์อื่นๆอีก
โปรแกรมเมอร์หลักของ jEdit คือ Slava Pestov และ jEdit ได้เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี 2541


ไม่มีความคิดเห็น: