วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

Portable Document FormatPortable Document Format
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากว่ายังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย
ในทางคอมพิวเตอร์ Portable Document Format (PDF) คือรูปแบบแฟ้มลักษณะหนึ่งที่พัฒนาโดยบริษัทอะโดบีซิสเต็มส์ สำหรับการแสดงเอกสาร ที่สามารถใช้งานได้ในทุกระบบปฏิบัติการ และยังคงลักษณะเอกสารเหมือนต้นฉบับ เอกสารในรูปแบบ PDF สามารถจัดเก็บ ตัวอักษร รูปภาพ รูปลายเส้น ในลักษณะเป็นหน้าหนังสือ ตั้งแต่ หนึ่งหน้า หรือหลายพันหน้าได้ในแฟ้มเดียวกัน PDF เป็นมาตรฐานที่เปิดให้คนอื่นสามารถเขียนโปรแกรมมา ทำงานร่วมกับ PDF ได้
การใช้งานแฟ้มแบบ PDF เหมาะสมสำหรับงานที่การแสดงผลให้มีลักษณะเดียวกันกับต้นฉบับ ซึ่งแตกต่างกับการใช้งานรูปแบบอื่น เช่น HTML การแสดงผลของ HTML จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ใช้ และจะแสดงผลต่างกัน ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ต่างกัน

ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่สร้างแฟ้ม PDF

Ghostscript
iText
OpenOffice.org
Panda library
PdfTeX

ไม่มีความคิดเห็น: