วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

มลรัฐมอนแทนา
มลรัฐมอนแทนา (Montana) เป็นมลรัฐของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกและ เป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ เมืองหลวงของรัฐคือ เฮเลนา พื้นที่ประมาณ 60% ของรัฐมอนแทนา มีลักษณะเป็นเทือกเขา ชื่อของรัฐมอนแทนา มาจากภาษาสเปน คำว่า montaña มีความหมายว่า ภูเขา เศรษฐกิจของรัฐมาจากทางด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวหวีต ข้าวโอ๊ต และขณะเดียวกันก็มาจากการท่องเที่ยว โดยมีอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเกลเซียร์ และอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน
มลรัฐมอนแทนามีแม่น้ำสายที่สั้นที่สุดในโลก ชื่อ ไจแอนท์สปริง อยู่ที่เมือง Great Falls และมีเหมืองแร่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เมือง Butte
เมืองโบราณ Virginia City เป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่น่าชม
เมืองWest Yellowstone เคยติดอันดับเมืองที่หนาวที่สุดในสหรัฐอเมริกาหลายครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น: