วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2519
รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2519

17 ทหารกล้า (2519)

 • ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์
  นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, อุเทน บุญยงค์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุริยา ชินพันธุ์, ภูมิ พัฒนายุทธ
  5 ผู้ยิ่งใหญ่ (2519)
  กบฎหัวใจ (2519)
  กระดังงากลีบทอง (2519)

  • ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร
   นำแสดงโดย: สุริยา ชินพันธุ์, มยุรา ธนะบุตร, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ชนะ ศรีอุบล, มานพ อัศวเทพ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
   กามเทพแสนกล (2519)
   กุ้งนาง (2519)
   เกมส์ (2519)
   ไก่หลง (2519)

   • ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร
    นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี
    ขยะ (2519)

    • ผู้กำกับ: ปรีชา ประภาชื่น
     นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศิริขวัญ นันทศิริ, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
     ขอเพียงรัก (2519)

     • ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค
      นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ช่อเพชร ชัยเนตร, ชนะ ศรีอุบล
      ขุนศึก (2519)

      • ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา
       นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์
       คนบาป (2519)
       คมกุหลาบ (2519)

       • ผู้กำกับ: บรรจง เลาหะจินดา
        นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ศศิมา สิงห์ศิริ
        คมเฉือนคม (2519)

        • ผู้กำกับ: พยุง พยกุล
         นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ปริศนา ชบาไพร, ไพโรจน์ ใจสิงห์
         ความรักสีดำ (2519)

         • ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที
          นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ศิริขวัญ นันทศิริ, มานพ อัศวเทพ, วิทยา สุขดำรงค์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช
          ใครใหญ่ใครอยู่ (2519)
          เงาราหู (2519)

          • ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์
           นำแสดงโดย: จีระศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มานพ อัศวเทพ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กันทิมา ดาราพันธ์
           จรเข้ฟาดหาง (2519)
           จักรวาลยอดรัก (2519)

           • ผู้กำกับ: พันเทพ อรรถไกรวัลวที
            นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์
            เจ้าแม่ (2519)

            • ผู้กำกับ: ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย
             นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, สมบัติ เมทะนี, สุริยา ชินพันธุ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์
             จ่าทมิฬ (2519)

             • ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา
              นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เนรัญชลา เถลิงศักดิ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ดามพ์ ดัสกร, อนันต์ สัมมาทรัพย์
              ฉันไม่อยากเป็นคุณนาย (2519)
              ชะตาชีวิต (2519)

              • ผู้กำกับ: อนันต์ ชลวนิช
               นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, โสภา สถาพร
               ชาติอาชาไนย (2519)

               • ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต
                นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต, ครรชิต ขวัญประชา, มานพ อัศวเทพ
                ชาติเกลือ (2519)
                ชุมเสือ (2519)

                • ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์
                 นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ทักษิณ แจ่มผล, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดามพ์ ดัสกร
                 ชุมแพ (2519)
                 ช่องว่างระหว่างหัวใจ (2519)

                 • ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา
                  นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุริยา ชินพันธุ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, มานพ อัศวเทพ, ทาริกา ธิดาทิตย์
                  แซ่บ (2519)

                  • ผู้กำกับ: บัญญัติ เดชากรณ์
                   นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ไชยา สุริยัน, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์, ศิริขวัญ นันทศิริ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
                   ดรรชนีไฉไล (2519)

                   • นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, อาวุธ พิทักษ์พงษ์, รัชนู บุญชูดวง, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ดามพ์ ดัสกร
                    ดับสุริยา (2519)

                    • ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที
                     นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศิริขวัญ นันทศิริ, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, มานพ อัศวเทพ
                     เดียมส์ (2519)
                     แดงอังคาร (2519)

                     • ผู้กำกับ: เนรมิต
                      นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, เรวดี ปัตตะพงษ์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
                      ตามล่า อ.ต.ล. (2519)
                      ทองลูกบวบ (2519)
                      ทะเลฤาอิ่ม (2519)
                      เทวดาเดินดิน (2519)

                      • ผู้กำกับ: ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล
                       นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วิยะดา อุมารินทร์, ต่อลาภ กำพุศิริ, น้ำเงิน บุญหนัก, บู๊ วิบูลย์นันท์, กิตติ ดัสกร
                       ท้องนานสะเทือน (2519)

                       • ผู้กำกับ: ศุภชัย โตสัมพันธ์
                        นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ, เมตตา รุ่งรัตน์, สังข์ทอง สีใส
                        ท้ามฤตยู (2519)
                        นรกตะรุเตา (2519)

                        • ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ
                         นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี
                         นักเลงมหากาฬ (2519)

                         • ผู้กำกับ: โยธิน เทวราช
                          นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, อุเทน บุญยงค์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตต์ ศิริจรรยา
                          นักเลงสามสลึง (2519)
                          นางงูเห่า (2519)

                          • นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ลักษณ์ อภิชาติ, โดม สิงห์โมฬี
                           นางสาวลูกดก (2519)

                           • ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร
                            นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, สมบูรณ์ สุขีนัย, ภิญโญ ปานนุ้ย
                            นางแบบมหาภัย (2519)
                            น้ำตาลใกล้มด (2519)

                            • ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี
                             นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วิทยา สุขดำรงค์
                             น้ำตาหยดสุดท้าย (2519)
                             แบ๊งค์ (2519)
                             บ่อเพลิงที่โพทะเล (2519)

                             • ผู้กำกับ: เสถียร ธรรมเจริญ
                              นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร, เนรัญชลา เถลิงศักดิ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา, ดวงใจ หทัยกาญจน์
                              บ้องไฟ (2519)

                              • ผู้กำกับ: สุรพล รัตนกำพล
                               นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ภาวนา ชนะจิต, มานพ อัศวเทพ
                               ปลัดปืนโหด (2519)
                               ปูลม (2519)

                               • ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์
                                นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ช่อเพชร ชัยเนตร, ครรชิต ขวัญประชา, มานพ อัศวเทพ, รอง เค้ามูลคดี
                                แปดเหลี่ยมสิบสองคม (2519)
                                ป่ากามเทพ (2519)
                                ป่าอันตราย (2519)
                                ป่าแสนสวย (2519)
                                เผาขน (2519)
                                แผ่นดินของเรา (2519)

                                • ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา, แสนยากร
                                 นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ช่อเพชร ชัยเนตร, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ส.อาสนจินดา
                                 ไผ่กำเพลิง (2519)

                                 • ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช
                                  นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ครรชิต ขวัญประชา
                                  พรายกินรี (2519)

                                  • นำแสดงโดย: นัยนา ชีวานันท์, สมบัติ เมทะนี, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, มานพ อัศวเทพ, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ดวงใจ หทัยกาญจน์
                                   เพลิงทรนง (2519)

                                   • ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี
                                    นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, อรัญญา นามวงศ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เกชา เปลี่ยนวิถี, มานพ อัศวเทพ
                                    เพลิงแค้น (2519)
                                    เพลิงแพร (2519)

                                    • ผู้กำกับ: แสนยากร
                                     นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, มิสบอนี่, ชนะ ศรีอุบล, อนันต์ สัมมาทรัพย์, บาหยัน พันธุ์โสภา
                                     เพศสัมพันธ์อันตราย (2519)
                                     เพื่อนคู่แค้น (2519)

                                     • ผู้กำกับ: นันทวัต
                                      นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นิรุตต์ ศิริจรรยา, นัยนา ชีวานันท์, ครรชิต ขวัญประชา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, โขมพัสตร์ อรรถยา
                                      พ่อไก่แจ้ (2519)

                                      • ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี
                                       นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, สุพรรณ บูรณพิมพ์, สุวิน สว่างรัตน์, รอง เค้ามูลคดี
                                       ฟ้ามิอาจกั้น (2519)
                                       ภัยมืด (2519)
                                       มนต์เรียกผี (2519)
                                       มหาอุตม์ (2519)
                                       มือปืนขี้แย (2519)
                                       เมียเสือ (2519)

                                       • ผู้กำกับ: นิวัฒน์ จิตรเสรีพงษ์
                                        นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชูศรี มีสมมนต์
                                        แมงดาปีกทอง (2519)

                                        • ผู้กำกับ: แมน ธีระพล
                                         นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ศิริขวัญ นันทศิริ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
                                         แม่ดอกรักเร่ (2519)

                                         • นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สมภพ เบญจาธิกุล, โขมพัสตร์ อรรถยา
                                          แม่นาคบุกโตเกียว (2519)
                                          แม่ปลาช่อน (2519)
                                          แม่หม้ายใจถึง (2519)
                                          ยอดกระล่อน (2519)

                                          • ผู้กำกับ: สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
                                           นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สีเทา, ชื้นแฉะ
                                           รถไฟ เรือ เมล์ ลิเก ตำรวจ (2519)
                                           ลาวคำหอม (2519)
                                           ลืมตัว (2519)
                                           ลูกหลง (2519)
                                           ลูกเมียเช่า (2519)
                                           วัยอลวน (2519)

                                           • ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์
                                            นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลลนา สุลาวัลย์
                                            วัยอันตราย (2519)

                                            • ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์
                                             นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, สุริยา ชินพันธุ์, เนรัญชลา เถลิงศักดิ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์
                                             วีรบุรุษกองขยะ (2519)

                                             • ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต
                                              นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี
                                              วีรบุรุษจอมโหด (2519)

                                              • ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา
                                               นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ดามพ์ ดัสกร
                                               สวรรค์ยังมีชั้น (2519)
                                               สวรรค์ไม่มีวันรู้ (2519)
                                               สัตว์มนุษย์ (2519)
                                               สันดานชาย (2519)
                                               สันติ วีณา (2519)

                                               • ผู้กำกับ: มารุต
                                                นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, นัยนา ชีวานันท์, สมภพ เบญจาธิกุล, มารศรี ( สันติ วีณา ), เสถียร ธรรมเจริญ, จวง ( สันติ วีณา )
                                                สามนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ (2519)

                                                • ผู้กำกับ: ทับทิมสยาม
                                                 นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต, ดวงใจ หทัยกาญจน์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร
                                                 สามสิงห์ดงเสือ (2519)
                                                 สามหัวใจ (2519)

                                                 • ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์
                                                  นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ครรชิต ขวัญประชา, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ
                                                  สายลับกระจับเหล็ก (2519)

                                                  • ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร
                                                   นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์
                                                   สาวหมาป่า (2519)

                                                   • ผู้กำกับ: ชาญ ชาญทองมั่น
                                                    นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ชูศรี มีสมมนต์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์
                                                    สาวแก่ (2519)

                                                    • นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, นัยนา ชีวานันท์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, มานพ อัศวเทพ, เสถียร ธรรมเจริญ
                                                     สิงห์สลัม (2519)
                                                     สู้ (2519)

                                                     • ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส
                                                      นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศิริขวัญ นันทศิริ, มานพ อัศวเทพ, วีณารัตน์ จินตัษเฐียร
                                                      เสน่หาอาลัย (2519)
                                                      เสาร์ 5 (2519)

                                                      • ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร
                                                       นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สิงหา สุริยง, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์
                                                       เสือ 4 แคว (2519)

                                                       • ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์
                                                        นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, อัมรัตน์ ขัตติยา, เรวดี ปัตตะพงษ์, เกชา เปลี่ยนวิถี
                                                        เสือกเกิดมาจน (2519)

                                                        • ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร
                                                         นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ศิริขวัญ นันทศิริ, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
                                                         หมัดไทย (2519)

                                                         • ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา
                                                          นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ช่อเพชร ชัยเนตร, ครรชิต ขวัญประชา, ดามพ์ ดัสกร
                                                          เหมือนฝัน (2519)
                                                          เหมือนหนึ่งในฝัน (2519)
                                                          อสูรสวาท (2519)
                                                          อัศวิน 19 (2519)
                                                          อีสาวอันตราย (2519)

                                                          • ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร
                                                           นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุริยา ชินพันธุ์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ลักษณ์ อภิชาติ
                                                           โอ้ลูกรัก (2519)

                                                           • ผู้กำกับ: พันคำ
                                                            นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นัยนา ชีวานันท์, ด.ญ.อัญญรัตน์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
                                                            ไอ้ทองแดง (2519)
                                                            ไอ้ปืนแฝด (2519)
                                                            ไอ้เพชร (2519)

                                                            • ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต
                                                             นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, ศศิมา สิงห์ศิริ, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ
                                                             ไอ้แมงดา (2519)
                                                             ไอ้แสบ (2519)
                                                             อ้อมอกพ่อ (2519)

                                                             • ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี
                                                              นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เมตตา รุ่งรัตน์

ไม่มีความคิดเห็น: