วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐


?
เดกซ์คลอเฟนิรามีน หรือ คลอเฟนิรามีน (Dexchlorpheniramine หรือ Chlorpheniramine)

เดกซ์คลอเฟนิรามีน กลไกการออกฤทธิ์
อาจมีอาการ ปากแห้ง คอแห้ง ไม่สบายท้อง ง่วงซึม ปวดหัว ใจสั่น วิงเวียน นอนไม่หลับ อ่อนล้า คลื่นไส้อาเจียน มีปัญหาการมอง ปัสสาวะยาก แน่นหน้าอก ปวดแสบยอดอก ผื่นขึ้น ถ้ามีปัญหาควรปรึกษาแพทย์

ผลข้างเคียงของยา

ควรบอกแพทย์ก่อนถ้าคุณเป็นโรค หอบหืด glaucoma ulcer prostrate gland โต ความดันสูง seizures กำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
ไม่ควรดื่มสุราระหว่างใช้ยานี้
ควรบอกแพทย์ก่อนถ้าคุณทานยา นอนหลับ ยากล่อมประสาท ยาสงบระงับ ยาคลายกล้ามเนื้อ ยากดประสาท ชื่อการค้า


2 – 6 ปี 1 mg ทุก 4 – 6 ชม.
6 – 12 ปี 2mg ทุก 4 – 6 ชม.

ผู้ใหญ่ และเด็กอายุ > 12 ปี 4 mg ทุก 4 – 6 ชม. (max 24 mg/d) หรือ 8 mg 1 – 3 ครั้ง/วัน
เด็ก : 0.35 mg/kg/d แบ่งให้ 4 ครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น: