วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

เจ้าจอมมารดาเรียม
กรมสมเด็จพระศรีสุราลัย หรือ กรมสมเด็จพระศรีสุลาไลย หรือ เจ้าจอมมารดาเรียม (พ.ศ. 2313 - พ.ศ. 2380) พระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เจ้าจอมมารดาเรียม เดิมชื่อ เรียม เป็นบุตรีของนายบุญจัน ที่พระยานนทบุรีศรีมหาอุทยาน กับคุณเพ็ง ประสูติ ณ วันจันทร์ เดือน ๓ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีขาลโทศก ศักราช ๑๑๓๒

พระองค์เจ้าทับ ต่อมาคือ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ และเสวยราชสมบัติเป็น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระองค์เจ้าป้อม สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์
พระองค์เจ้าหนูดำ สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์

ไม่มีความคิดเห็น: