วันพุธที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. 1950
พุทธศักราช 1950 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 1407 - มีนาคม ค.ศ. 1408
ค.ศ. 1407 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันเสาร์ตามปฏิทินจูเลียน
ค.ศ. 1408 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันอาทิตย์ตามปฏิทินจูเลียน
มหาศักราช 1329
ปีกุน นพศก จุลศักราช 769 (วันที่ 29 มีนาคม เป็นวันเถลิงศก) พ.ศ. 1950 เหตุการณ์

ไม่มีความคิดเห็น: