วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


Zingiber officinale Zingiber spectabilis Zingiber petiolatum Zingiber zerumbetZingiber Zingiber purpureum Zingiber mioga Zingiber malaysianum
พืชสกุลขิง มีพืชหลายชนิดด้วยกัน ทั้งขิง และพืชผักสวนครัวต่างๆ มากมาย จากหลายแหล่งทั่วโลก ที่รู้จักกันดี ได้แก่ ขิง ข่า กระชาย เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: