วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย


ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย เป็นโครงร่างของพระราชบัญญัติที่จัดทำขึ้นโดย ฝ่ายวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


ไม่มีความคิดเห็น: