วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

อำเภอมหาราช
มหาราช เป็นอำเภอหนึ่ง ใน 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอมหาราชแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 12 ตำบล ได้แก่

หัวไผ่ (Hua Phai)
กะทุ่ม (Kathum)
มหาราช (Maha Rat)
น้ำเต้า (Namtao)
บางนา (Bang Na)
โรงช้าง (Rong Chang)
เจ้าปลุก (Chao Pluk)
พิตเพียน (Phitphian)
บ้านนา (Ban Na)
บ้านขวาง (Ban Khwang)
ท่าตอ (Tha To)
บ้านใหม่ (Ban Mai)

ไม่มีความคิดเห็น: