วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

สายอากาศ

สายอากาศ คือ อุปกรณ์สำหรับรับและส่งคลื่น ความถี่วิทยุ (radio frequency) ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และในทางกลับกัน ก็เปลี่ยนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าเช่นกัน สายอากาศส่วนมากมักจะทำด้วยอะลูมิเนียม เพราะน้ำหนักเบาและทนต่อสภาพอากาศได้ดีกว่าโลหะทั่วไป
สายอากาศแบ่งตามรูปแบบการรับ-ส่งคลื่นได้ดังนี้
อัตราขยาย (gain) เป็นความสามารถของสายอากาศแต่ละต้นที่ถูกออกแบบมาไม่เหมือนกัน เพื่อลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป สายอากาศที่มีอัตราขยายสูง จะบอกถึงความสามารถในการรับ-ส่งคลื่นวิทยุ ได้ดีมากตามตัวเลข ซึ่งมีหน่วยวัดเป็น dBi และ dBd
สายอากาศแบบรอบตัว สามารถรับ-ส่งคลื่นได้ดีในทุกทิศทางเฉลี่ยกันไปโดยรอบ
สายอากาศแบบกึ่งรอบตัว สามารถรับ-ส่งคลื่นได้ดีเกือบรอบตัวแต่มีอัตราขยายสูงกว่าแบบรอบตัว
สายอากาศแบบทิศทาง สามารถรับ-ส่งคลื่นได้ดีในทิศทางที่กำหนดและจะมีอัตราขยายสูงกว่าประเภทอื่น

ไม่มีความคิดเห็น: