วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ที-2 บัคอาย (T-2 Buckeye) ที-2 เป็นเครื่องบินเจ๊ตฝึก 2 ที่นั่ง ประจำเรื่อบรรทุกอากาศยาน เครื่องต้นแบบบินเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1958 สร้างขึ้นมาใช้งานในกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 411 เครื่องที-2
รายละเอียด ที-2 บัคอาย


ผู้สร้าง บริษัทร๊อคเวลส์ อินเตอร์เนชั่นนัล (สหรัฐอเมริกา)
ประเภท เจ๊ตฝึก 2 ที่นั่งเรียงกัน ประจำเรือบรรทุกอากาศยาน
เครื่องยนต์ เทอร์โบเจ๊ต เจเนอรัล อีเล็คตริค เจ 85-ยีอี-4 ให้แรงขับเครื่องละ 1,339 กิโลกรัม ไม่มีสันดาปท้าย 2 เครื่อง
กางปีก 11.62 เมตร
ยาว 11.67 เมตร
สูง 4.51 เมตร
พื้นที่ปีก 23.69 ตารางเมตร
น้ำหนักเปล่า 3,728 กิโลกรัม
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 6,025 กิโลกรัม
อัตราเร็วขั้นสูง 869 กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่ระยะสูง 7,620 เมตร
เพดานบินใช้งาน 12,800 เมตร
พิสัยบิน 1,685 กิโลเมตร
อาวุธ สามารถติดตั้งปืนกลอากาศ ขนาด 0.05 นิ้ว 2 กระบอก

ลูกระเบิดฝึกขนาด 100 ปอนด์ 2 ลูก
กระเประจรวด แบบแอโรว์ 6 เอ บรรจุจรวดขนาด 2.75 นิ้ว ไมท์ตี้เม้าส์ กระเประละ 7 นัด 2 กระเประ

ไม่มีความคิดเห็น: