วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

บีอีเอ

บริษัท บีอีเอ ซิสเต็มส์ (หุ้นแนสแด็ก: BEAS) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1995 มีความเชี่ยวชาญในซอร์ฟแวร์โครงสร้างพิ้นฐานขององค์กร มีสำนักงานทั้งสิ้น 77 สำนักงานใน 37 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย


ไม่มีความคิดเห็น: