วันพุธที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ปางเรือนแก้ว เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ ( นั่ง ) ขัดสมาธิในเรือนแก้ว พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา ( ตัก ) พระหัตถ์ขวาวางคว่ำที่พระชานุ ( เข่า ) บางแบบพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา บางแบบอยู่ในอิริยาบถประทับขัดสมาธิเพชรในเรือนแก้ว


�ปางเรือนแก้ว
ความเชื่อและคตินิยม
เป็นพระพุทธรูปประจำเดือน 7


ไม่มีความคิดเห็น: