วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ไชยา สุริยัน
พ.ศ. 2505 - เรือนแพ พ.ศ. 2506 - ภูติพิศวาส ไชยา สุริยัน (2 มิถุนายน 2479 - ) นักแสดงเจ้าบทบาท เจ้าของรางวัลตุ๊กตาทอง นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม 3 ปี ซ้อน ระหว่างปี พ.ศ. 2505-2507
ไชยา สุริยัน มีชื่อจริงว่า หม่อมหลวงอภิรัฐ จรูญโรจน์ เป็นบุตรชายคนเดียวของ หม่อมราชวงศ์เจริญ จรูญโรจน์ และคุณระเบียบ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา เข้าสู่วงการโดยการชักนำของ สุรพงศ์ โปร่งมณี และ ศิริ ศิริจินดา แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่อง เห่าดง บทประพันธ์เรื่องแรกของ พนมเทียน คู่กับอมรา อัศวนนท์ ในปี พ.ศ. 2500
ไชยา สุริยัน เป็นพระเอกคนแรกที่ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง 3 ปีซ้อน ในปี 2505 จากเรื่อง เรือนแพ, ปี 2506 จากเรื่อง ภูติพิศวาส คู่กับ เพชรา เชาวราษฎร์ และปี 2507 จากเรื่อง ธนูทอง คู่กับ พิศมัย วิไลยศักดิ์
ด้านชีวิตส่วนตัว ไชยา สุริยัน สมรสกับ เทียมแข กุญชร ณ อยุธยา บุตรสาวของ หม่อมหลวงขาบ กุญชร